WE Fitness Society เพิ่มจุดยุทธศาสตร์ใหม่ ตอกย้ำกลุ่มคนรักสุขภาพใจกลางเมืองนนทบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 WE FITNESS SOCIETY จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ WE FITNESS SOCIETY สาขาแคราย พร้อมทั้งแบรนด์พันธมิตรที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นผู้ตอกย้ำการสร้างสังคมรักสุขภาพอย่าง Krungsri Prime ,Ready Energy ,Nestle . CMG-Jockey , SKLZ , V Health , PUMA เป็นต้น

คุณเมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างสังคมคนรักสุขภาพและมีสุขภาพดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย รวมทั้งการประกาศร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผลิตภัณฑ์ SKLZ ในการปลุกปั้นให้คนที่รักการออกกำลังกายได้ต่อยอดไปเป็นนักกีฬา

นอกจากการร่วมมือกับผลิตภัณฑ์กีฬามืออาชีพแล้ว WE FITNESS SOCIETY ยังย้ำจุดยืนของสังคมคนรักสุขภาพโดยเชิญ คุณไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา และ คุณดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวสาขาแคราย ในครั้งนี้ด้วย