สร้างแรงจูงใจ ในระยะสั้น (ข้อเสนอในลิฟต์)

การสร้างข้อเสนอในลิฟต์เป็นกลยุทธ์ ที่ว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจหรือการพูดจูงใน ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเพียงแค่ช่วงเวลา ลิฟต์ขึ้น – ลง ทฤษฏีนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากที่เราต้องใช้ทักษะในการพูดที่ดีแล้ว เรายังต้องรู้ว่าการพูดของเรา อะไรคือน้ำ อะไรคือเนื้อ

ทำไมถึงต้องสร้างข้อเสนอในลิฟต์

มีด้วยกันอยู่ 3 จุดประสงค์หลักๆเลยก็ว่าได้

1. ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายชัดเจนด้วยตัวของคุณเอง

คุณต้องบอกให้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือข้อความ ที่แสดงออกในการพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำ ว่าสินค้าหรือธุรกิจของคุณกำลังทำสิ่งใด บริการของคุณให้อะไร

2. ช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของลูกค้า

คุณต้องเห็นสิ่งที่คุณนำเสนอจากมุมมองของพวกเขา คุณต้องเข้าใจปัญหา

3.คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ไม่ว่าจะเป็น partners หรือหุ้นส่วนต่างๆ เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้

ผมจะยกตัวอย่างภาพจำลองง่ายๆขององค์ประกอบการสร้างข้อเสนอในลิฟต์ 2 แบบ สำหรับ ธุรกิจที่แตกต่างกัน 

1.แบบจำลอง องค์ประกอบข้อเสนอในลิฟต์ สำหรับสินค้าและธุรกิจ

 

2.แบบจำลอง องค์ประกอบข้อเสนอในลิฟต์ สำหรับสื่อบันเทิง

 

การสร้างข้อเสนอในลิฟต์นั้นเป็นเพียงทฤษฏี เท่านั้น จะได้ผลไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับทักษะการพูด และเสห่น์ของแต่ละคนด้วย ผมมองว่า Blog นี้ เหมาะสำหรับท่านที่ทำอาชีพนักขาย ไม่ว่าจะเป็น AE , SALE หรือ ผู้ที่ต้องการสร้าง Connection กับคู่ค้าธุรกิจต่างๆ ผมหวังว่า บล็อกนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ท่านบ้าง